Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 50

Conţinut

invită instituțiile relevante să sprijine tinerii cercetători prin asigurarea unor condiții și oportunități adecvate și să 
adopte măsuri urgente, cum ar fi prelungirea duratei granturilor și a proiectelor, adaptarea termenelor și îmbunătățirea 
accesului la instalații;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06