Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 49

Conţinut

recunoaște importanța foii de parcurs a Forumului strategic european privind infrastructurile de cercetare pentru 
dezvoltarea infrastructurilor de C&I, care reprezintă un pilon esențial al SEC, și subliniază importanța dezvoltării de noi 
infrastructuri paneuropene;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06