Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 56

Conţinut

subliniază necesitatea de a implica cetățenii pentru a contribui la dezvoltarea de noi cunoștințe și inovații pentru 
societatea noastră; invită Comisia să intensifice dialogul cu societatea civilă, să informeze opinia publică și să favorizeze 
participarea activă la toate etapele anchetelor științifice, permițând astfel cetățenilor să conceapă soluții în comun, să 
contribuie la idei și să creeze atitudini constructive față de știință și misiunea sa; invită instituțiile competente să acorde 
o atenție deosebită oportunităților de implicare a tinerilor și studenților;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43