Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 32

Conţinut

subliniază că SEC ar trebui să acorde prioritate accesului la excelență, mobilității cercetătorilor și liberei circulații 
a cunoștințelor, să promoveze incluziunea și să răspândească oportunitățile pe întreg teritoriul Europei, întărind legăturile și 
sinergiile dintre diferitele comunități de C&I, contribuind astfel la fructificarea deplină a potențialului de C&I al Europei; 
subliniază că, acordând prioritate excelenței, SEC poate juca un rol esențial în reducerea disparităților din Uniune și poate 
contribui la reducerea decalajului existent în materie de cercetare;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06