Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 31

Conţinut

încurajează inițiativele care vizează accentuarea investițiilor în competențe, cercetare și inovare în statele membre 
care, în conformitate cu Tabloul de bord european privind inovarea, sunt considerate încă inovatori modești și moderați; 
salută inițiativele deja în vigoare pentru a reduce decalajul cu care se confruntă aceste state membre, inclusiv mecanismul 
regional de inovare al EIT;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43