Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 33

Conţinut

subliniază că nevoile și interesele societății ar trebui să constituie punctul focal al C&I și că implicarea cetățenilor, 
a comunităților locale și a societății civile ar trebui deci puse în centrul noului SEC, pentru a facilita acceptarea la nivelul 
societății și, prin urmare, pentru a obține un impact societal mai mare și o încredere sporită în știință; solicită așadar 
intensificarea comunicării științifice și a campaniilor de informare, precum și implicarea strânsă a societății civile și 
a utilizatorilor finali încă de la începutul proceselor de C&I, inclusiv a organizațiilor de reprezentare a grupurilor cu risc mai 
ridicat de excluziune, cum ar fi persoanele cu dizabilități și alte grupuri subreprezentate în societate, pentru a aborda 
problemele critice legate de excluderea lor din procesul de C&I, precum și pentru a se asigura că tehnologiile și inovațiile 
dezvoltate ulterior servesc într-adevăr intereselor societății și nu invers;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06