Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 25

Conţinut

reiterează, în contextul „noului SEC”, importanța aplicării cadrului existent privind proprietatea intelectuală și 
a sprijinirii viitorului brevet unitar și a tuturor mecanismelor de flexibilitate necesare, pentru a găsi un echilibru între 
aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală și eforturile pentru inovare; subliniază rolul potențial al viitorului 
brevet unitar în simplificarea procedurilor și reducerea sarcinilor administrative pentru inovatorii europeni;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43