Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 26

Conţinut

consideră că una dintre cheile succesului creșterii semnificative a cheltuielilor publice pentru C&I constă în 
integrarea diferitelor surse de finanțare europene, naționale și private, inclusiv convergența finanțării prin intermediul 
programului Orizont Europa, al Mecanismului de redresare și reziliență, al fondurilor de coeziune ale UE și al finanțării 
naționale pentru C&D;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06