Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 24

Conţinut

recunoaște rolul pe care îl are sectorul privat în îmbunătățirea capacităților noastre de C&I, în extinderea noilor 
inovații și în stimularea competitivității și a sustenabilității Europei; subliniază că un impact societal semnificativ poate fi 
creat, printre altele, prin utilizarea celor mai recente cunoștințe în domeniul cercetării în întreprinderile nou-înființate, în 
întreprinderile cu tradiție și în industrie; subliniază necesitatea de a consolida cooperarea strategică pe termen lung între 
mediul academic și mediul de afaceri pentru a promova obiectivele de interes public și pentru a integra triunghiul 
cunoașterii pentru a obține rezultate societale mai bune; subliniază că sectorul economic și IMM-urile pot avea un rol 
esențial în contribuția la investițiile pe termen lung și la depășirea perioadelor extrem de dificile din activitatea 
întreprinderilor nou-lansate în care acestea nu generează încă profituri („valea morții”) și invită Comisia să analizeze 
modalitățile de a exploata mai bine sinergiile dintre investițiile publice și private în C&I, inclusiv în ceea ce privește 
formarea, competențele și dezvoltarea activității de cercetare;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43