Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 23

Conţinut

subliniază potențialul unei abordări multidisciplinare și multilaterale a ecosistemelor, care să combine atuurile 
creative și culturale ale Europei; ia act de sinergiile create prin unirea diferitelor sectoare și discipline științifice, inclusiv 
a artei, a designului și a domeniilor creative, precum și a științelor sociale și umaniste;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43