Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 22

Conţinut

subliniază importanța cooperării, încă din faza de proiectare, între mediul academic, institutele de cercetare și 
industrie, pentru a promova știința, precum și tehnologiile și soluțiile inovatoare care vizează partajarea resurselor și 
a avantajelor complementare, precum și pentru a finaliza împreună proiectele de inovare tehnologică pentru a crea produse, 
servicii sau procese pregătite pentru piață și pentru a spori prosperitatea; încurajează, în contextul „noului SEC”, 
schimburile reciproce și colaborarea sporită între diferiți actori, cu scopul de a consolida experiența educațională, de 
a accelera procesul de transfer de cunoștințe, de a sensibiliza publicul și de a oferi soluții pentru depășirea provocărilor 
sociale, economice și de mediu;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43