Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 21

Conţinut

consideră că planurile de redresare și NextGenerationEU reprezintă o oportunitate de a consolida triunghiul 
cunoașterii și de a consolida competențele, educația și cercetarea; subliniază necesitatea unor legături mai structurate cu 
inițiativele de consolidare a Spațiului european al educației și a Spațiului european al inovării; salută planul Consiliului de 
a include consolidarea SEC în planurile naționale de redresare;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06