Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 20

Conţinut

insistă asupra importanței creării și utilizării pe deplin a sinergiilor dintre instrumentele de finanțare europene, în 
special între Orizont Europa, Erasmus+, fondurile politicii de coeziune, NextGenerationEU, Programul privind piața unică, 
InvestEU, LIFE+, Fondul pentru o tranziție justă și instrumentele de acțiune externă ale UE, Parteneriatul pentru cercetare și 
inovare în zona mediteraneeană (PRIMA), programul EU4Health și programul Europa digitală și solicită Comisiei să ofere 
statelor membre orientări clare, simple și practice și instrumente raționalizate cu privire la modul optim de punere în 
aplicare a acestor sinergii în contextele naționale; în acest context, subliniază importanța Mecanismului de redresare și 
reziliență, care va sprijini creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv infrastructurile de C&I, și va 
contribui în mare măsură la punerea în aplicare a „noului SEC”;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07