Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX J

Conţinut

întrucât o abordare mai sinergică a altor programe de finanțare și politici ale UE ar putea valorifica, în special, 
capacitățile de C&I acumulate în ultimul deceniu în țările mai puțin performante; întrucât acest lucru ar necesita 
punerea în comun a resurselor pentru a sprijini activitățile de promovare a dezvoltării capitalului uman și introducerea 
de tehnologii inovatoare și de noi modele de afaceri, precum și pentru a sprijini întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii; întrucât o combinație specifică de investiții ale fondurilor structurale în cadrul priorităților de 
specializare inteligentă cu inițiative excelente de C&I sprijinite de programul-cadru ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ performanța anumitor regiuni și ar putea întări SEC în ansamblu; întrucât, în acest context, este, de 
asemenea, important să se sublinieze necesitatea de a optimiza și a coordona mai bine utilizarea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43