Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX I

Conţinut

întrucât femeile ocupă doar 24 % din posturile de conducere din sectorul învățământului superior din Uniunea 
Europeană; întrucât ele sunt încă subreprezentate în rândul doctoranzilor în mai multe discipline științifice, tehnologice, 
inginerești și matematice (STIM), inclusiv TIC și inginerie, dar și în domeniile producției și construcțiilor;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43