Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX K

Conţinut

întrucât abordarea care favorizează includerea Comisiei, de a alinia SEC la Spațiul european al educației și la politica 
industrială europeană pentru a promova sinergiile dintre aceste politici interdependente, ar trebui să conducă la sinergii 
mai degrabă decât la o complexitate mai mare în SEC, în Spațiul european al educației sau în politica industrială;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43