Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 3a

Conţinutcheltuielile publice pentru C-D și investițiile private în C-I necesită un cadru adecvat de politică și de 
reglementare, pentru a maximiza eficacitatea și eficiența lor și pentru a asigura un impact economic și social; 
pe de altă parte, reformarea cadrului politicii de C-I sau punerea în aplicare a unei agende transformatoare 
necesită mobilizarea unor resurse adecvate (de exemplu, finanțare, resurse umane, competențe, posturi de 
cercetare) pentru a stimula schimbarea și a îmbunătăți performanța și rezultatele sistemului de C-I;


actualizat la 2023-12-07 18:14:07