Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 3b

Conţinutobiectivele de investiții în C-D nu numai că stimulează rata globală de creștere a cheltuielilor pentru C-D, ci 
reflectă și obiective mai calitative în ceea ce privește orientările științifice, tehnologice, societale sau 
industriale; acest lucru se aplică în special cheltuielilor publice pentru C-D care sprijină prioritățile SEC, 
inclusiv reformele sistemelor naționale și regionale de C-I, o economie durabilă și competitivă și dubla 
tranziție.

actualizat la 2023-08-17 15:01:06