Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 3

Conţinut


Statele membre ar trebui să acorde prioritate investițiilor și reformelor care vizează prioritățile SEC și să ofere 
condițiile necesare și sprijin pentru investiții private mai puternice în C-I la nivelul Uniunii și la nivel național și 
regional, prin stabilirea unor obiective voluntare realiste, dar ambițioase, la nivel național pentru investițiile în 
C-D și pentru rezultatele acestora, ținând seama în același timp de circumstanțele naționale:

actualizat la 2023-08-17 15:01:06