Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2p

Conţinut


Coordonarea investițiilor în domeniul C-I: prin sprijinirea identificării și a implementării de investiții și 
reforme coordonate, în vederea consolidării dimensiunii SEC la toate nivelurile de guvernanță din Uniune și a 
maximizării impactului lor în beneficiul sistemelor științifice și de inovare ale Uniunii, precum și prin 
stimularea interoperabilității sistemelor pe baza lecțiilor învățate de pe urma programării în comun și a 
infrastructurilor europene de cercetare.

actualizat la 2023-08-17 15:01:06