Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2o

Conţinut


Sprijin pentru garantarea și acordarea de prioritate investițiilor pe termen lung și reformelor de politică în 
domeniul C-I: la toate nivelurile de guvernanță (al Uniunii, național și regional), cu o mai bună coordonare 
și participare intersectorială, inclusiv cu spații de testare în materie de reglementare și cu clauze de 
experimentare; ar trebui să existe o legătură strânsă între conceperea, punerea în aplicare și evaluarea lor, 
astfel încât să se maximizeze sinergiile și impactul;actualizat la 2023-12-07 18:14:07