Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2n

Conţinut


legături de colaborare sporite și integrarea bazată pe excelență a organizațiilor care desfășoară activități de 
cercetare din țări și regiuni ultraperiferice cu performanțe mai scăzute în materie de C-I în rețelele științifice 
și ecosistemele de inovare europene, o circulație mai echilibrată a „creierelor” în cadrul SEC, competențe și 
formare adecvate pentru a îmbunătăți accesul la excelență;actualizat la 2023-12-07 18:14:07