Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2m

Conţinut


Sinergii între programele de finanțare ale Uniunii, cele naționale și cele regionale: sinergiile dintre programele 
de finanțare ale Uniunii și schemele naționale și regionale de finanțare a C-I ar trebui să fie ghidate de 
valorile și principiile prevăzute în prezenta recomandare și să fie încurajate, operaționalizate și consolidate, 
pe baza unor orientări bine stabilite pentru punerea lor în aplicare, în special între Orizont Europa, politica 
de coeziune și Mecanismul de reziliență și redresare;


actualizat la 2023-12-07 18:14:07