Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2l

Conţinut


Mai multe investiții și reforme în țări și regiuni cu performanțe mai scăzute în materie de C-I: mobilizarea 
eficace a finanțării din partea Uniunii și a finanțării naționale pentru investițiile în C-I, în paralel cu oferirea 
de sprijin și asistență pentru inițierea reformelor C-I necesare;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07