Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2k

Conţinut


O implicare activă a cetățenilor și a societății în C-I în toate dimensiunile sale: contribuția opiniilor și a 
aportului cetățenilor și capacitatea de a beneficia de acestea și de a promova implicarea cetățenilor vor crește 
gradul de conștientizare cu privire la beneficiile și impactul C-I în viața de zi cu zi a oamenilor, vor asigura o 
mai mare diversitate a abordărilor pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicii de C-I și vor face C-I 
mai relevante pentru societate prin facilitarea acceptării soluțiilor noi și a accesibilității acestora din punct de 
vedere financiar;
Îmbunătățirea accesului la excelență în materie de cercetare și inovare în întreaga Uniune și consolidarea interconexiunilor 
dintre ecosistemele de inovare din întreaga Uniune


actualizat la 2023-12-07 18:14:07