Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2j

Conţinut


Sinergii cu politicile sectoriale și cu politica industrială, pentru a stimula ecosistemele de inovare: C-I și o 
industrie agilă sunt esențiale pentru a stimula competitivitatea și a obține o autonomie strategică, menținând 
totodată o economie deschisă. Acțiunile ar trebui:

— să dezvolte, să sprijine și să exploateze sinergiile dintre SEC, politicile transsectoriale și strategia industrială 
actualizatăNote 1
Note 1
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei”.

— să promoveze coordonarea politicilor și programelor C-I pentru a sprijini dezvoltarea de inovații 
transformatoare și progresive în întreaga Uniune, în special prin infrastructurile de cercetare, 
infrastructurile tehnologice, instituțiile de învățământ superior, Consiliul European pentru Inovare, 
parteneriatele din cadrul programului Orizont Europa, inclusiv CCI EIT-urile, alianțele industriale, 
proiectele importante de interes european comun, inițiativele comune privind clusterele, platformele 
tematice de specializare inteligentă și foile de parcurs tehnologice industriale comune (de la cercetarea de 
bază la implementare) în domenii strategice cheie, în special cele legate de ecosistemele industriale 
identificate în politica industrială europeană reînnoită;

— să fie elaborate în cooperare cu statele membre, cu industria (inclusiv întreprinderile mici și mijlocii) și cu 
alte părți interesate din domeniul C-I; și

— să indice domeniile prioritare specifice (sau lanțurile valorice prioritare) pentru a contribui la alinierea 
investițiilor publice și private;


actualizat la 2023-08-17 15:01:06