Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 2i

Conţinut


Sinergii cu educația și cu Agenda pentru competențe în Europa: C-I și învățământul superior sunt factori- 
cheie ai inovării și ai creării, difuzării și utilizării cunoștințelor. Acțiunile ar trebui:

— să dezvolte, să sprijine și să exploateze sinergiile dintre SEC și Spațiul european al învățământului superior, 
în special prin intermediul instituțiilor de învățământ superior și al infrastructurii de cercetare, inclusiv al 
infrastructurii electronice, consolidând reciproc știința deschisă și politicile de educație deschisă, precum 
și CCI EIT-urile;


— să ofere orientări și sprijin părților interesate relevante pentru tranziția sistemului de învățământ superior 
către o mai bună cooperare, incluziune, excelență și digitalizare, printre altele prin sprijinirea în mod 
concertat la nivelul Uniunii și la nivel național a dezvoltării în continuare a inițiativei privind 
universitățile europene, ca un catalizator pentru instituții de învățământ superior moderne, favorabile 
incluziunii și orientate spre viitor în Uniune;


— să dezvolte și să pună în aplicare inițiative vizând înzestrarea cercetătorilor cu toate competențele necesare 
pe piața forței de muncă, precum și perfecționarea și recalificarea prin formare specifică;actualizat la 2023-12-07 18:14:07