Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OMEC 2166/2020 Registrul rezultatelor de cercetare

Comentarii la lege/extras

OBSERVATIE Registrul rezultatelor de cercetare.
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-omec-2166-2020 (1 comentariu) Registrul rezultatelor de cercetare

 Există
sub forma OMEC 2166/2020. Ar trebui completat cu date privind autorii
şi posesorii de drepturi morale şi/sau patrimoniale, după caz. De
asemenea, clasificarea domeniilor ştiinţei ar trebui să includă toate
domeniile ştiinţei, cea mai mare parte a acestora fiind actualmente
inclusă la 'şi altele'.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07