Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 44^1

Conţinut

 (1) Pentru coordonarea ştiinţifică a unor programe din Planul naţional, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare poate înfiinţa consilii consultative de nivel naţional, fără personalitate juridică. 
Structura, componenţa şi regulamentul de funcţionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al 
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) 
şi ai organelor de lucru ale acestora sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor 
efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare 
stabilit pentru unităţile bugetare. 
(3) Cheltuielile necesare funcţionării consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) sunt 
asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06