Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 44

Conţinut (1) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al 
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi este format din cercetători şi cadre didactice universitare 
recunoscuţi/recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic. Structura şi 
componenţa Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului consultativ, precum şi a organelor de lucru ale 
acestuia se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt 
remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al 
gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare. 

 (4) Cheltuielile necesare funcţionării Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06