Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 45

Conţinut Planul naţional, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat şi administrat de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se finanţează în sistem multianual. 
Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului naţional se aprobă prin bugetul de stat, în concordanţă cu 
finanţarea multianuală angajată prin programele componente ale Planului naţional. Alocarea sumelor anuale 
pe programele componente ale Planului naţional se face prin ordin al autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43