Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 26

Conţinut (1) În situaţia în care în cursul unui an încasările din veniturile institutului naţional nu sunt suficiente 
pentru acoperirea plăţilor ocazionate de cheltuielile curente, acesta poate contracta credite bancare în valoare 
de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. 
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administraţiei publice 
centrale coordonator. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06