Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 25

Conţinut
 (1) Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se utilizează după cum urmează: 
a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 
b) 20% pentru cointeresarea personalului; 
c) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul 
de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator; 

 d) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru 
cofinanţarea proiectelor. 

 (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta 
ordonanţă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06