Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 24

Conţinut (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit metodologiei stabilite de 
Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare conform reglementărilor contabile aplicabile. 
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
(3) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, în 
condiţiile legii. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43