Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 27

Conţinut (1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului naţional creditorii pot cere 
executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia. 
(2) Bunurile proprietate publicăşi privată a statului sunt inalienabile şi nu pot fi constituite drept garanţii. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07