Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 325

Conţinut Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că 
au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară, stabilite 
conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de 
muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a 
realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară. Constatarea 
abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării, conform legii.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06