Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 324

Conţinut

*)

 Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior, constatate şi dovedite, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 
Tehnologice şi Inovării stabileşte aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancţiuni:

 a) avertisment scris;

 b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită; 

 c) *** Abrogată

 d) *** Abrogată 

 e) retrrea ta titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;

 f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior;

 g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

 h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării. 

 *) Lit. c) şi d) ale art. 324 au fost abrogate prin articolul unic pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2016 (#M36).

 Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 624/2016, a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 este 
neconstituţională, în ansamblul său.

 Referitor la Decizia Curţii Constituţionale nr. 624/2016, a se vedea şi nota 2 de la sfârşitul textului 
actualizat. 


 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07