Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 326

Conţinut Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi 
Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică, de Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de 
conducătorii autorităţilor contractante care asigură finanţarea din fonduri publice destinată 
cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau ai unităţilor de 
cercetare-dezvoltare.

; SECŢIUNEA a 9-a

; Salarizarea personalului didactic şi de cercetare

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43