Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 320

Conţinut În cazubaterterilor de la prevederile Codului de eticăşi deontologie profesională, comisia de etică 
universitară stabileşte, conform Codului de eticăşi deontologie profesională, una sau mai multe dintre 
sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07