Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 319

Conţinut Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor-doctoranzi 
pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

 a) avertisment scris;

 b) exmatricularea;

 c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de eticăşi deontologie universitară.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43