Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 318

Conţinut Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare 
auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:

 a) avertisment scris;

 b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi 
de control;

 c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de master sau de licenţă;

 d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;

 e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43