Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 317

Conţinut (1) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce 
poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura 
unităţii/instituţiei de învăţământ. 
(2) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 
SECŢIUNEA a 8-a

 Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43