Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 321

Conţinut În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia de etică universitară stabileşte, 
conform Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Codului de eticăşi deontologie 
profesională al personalului de cercetare-dezvoltare şi Codului de eticăşi deontologie profesională, una sau 
mai multe din sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319 ori prevăzute de lege.

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06