Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 313

Conţinut
 (1) În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de 
departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie, de către decan ori rector sau de cel puţin 
2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz. 
Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct. 
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de către consiliile 
facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c) - e) se stabilesc de către senatele 
universitare. 
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare. 
(4) În învăţământul superior, sancţiunile se comunică, în scris, personalului didactic şi de cercetare, 
precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din subordine de către serviciul de resurse umane al 
instituţiei. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43