Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 314

Conţinut (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în 
cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.

 (2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare sau 
personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3 - 5 membri, cadre didactice care au 
funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei 
sindicale. 
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de: 
a) rector, cu aprobarea senatului universitar; 
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al instituţiilor 
de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile senatelor universitare.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43