Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 305

Conţinut

 
Cadrele didactice şi studenţii sunt protejaţi în spaţiul universitar de autorităţile responsabile cu ordinea 

publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii 
umane şi profesionale a cadrelor didactice ori care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor lor. 
Protecţia este solicitată de persoana autorizată conform Cartei universitare.

; SECŢIUNEA a 5-a 
; Etica universitară


 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07