Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 303

Conţinut (1) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de 
cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face 
în conformitate cu o metodologie aprobatăşi aplicată de către senatul universitar. 
(2) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt 
informaţii publice. 
(3) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face şi în funcţie de rezultatele şi performanţele 
acestuia, conform legii. 
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ asumarea de către angajat a unor 
standarde minimale ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, aprobate de către senatul 
universitar, şi clauze privind sancţionarea angajatului în condiţiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07