Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 302

Conţinut (1) Datele şi informaţiile privind situaţia profesională a personalului didactic şi de cercetare şi a celui 
tehnic-administrativ se consemnează într-o fişă personală de serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu 
este permis numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane şi conducătorului instituţiei de 
învăţământ superior. 
(2) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de departament sau şcoală doctorală, în statul de 
funcţii. Statul de funcţii constituie documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui 
membru al personalului didactic şi de cercetare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07