Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 301

Conţinut

*)

 (1) Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar sunt necesare obţinerea statutului de 
student-doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea standardelor de ocupare a 
posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 
vechime, conform legii. 
(2) O persoană care nu a obţinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcţia de asistent universitar într-o 
anumită instituţie de învăţământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea 
acestui termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept. 
(3) Condiţiile minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări sunt 
următoarele:

 a) deţinerea diplomei de doctor;

 b) îndenirearea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 

 (3^1) În cazul specialiştilor cu valoare ştiinţificăşi profesională recunoscută în domeniu, invitaţi în 
calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a). 

 (4) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndenirearea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar, standarde 
aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii.

 (5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) *** Abrogată 
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, standarde aprobate 
conform art. 219 alin. (1) lit. a); 
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii.

 (6) În instituţiile de învăţământ superior, suplimentar faţă de alte condiţii stabilite de lege, funcţia de 
asistent de cercetare poate fi ocupată numai de persoane care sunt studenţi-doctoranzi sau care deţin diploma 
de doctor. 
(7) În instituţiile de învăţământ superior, suplimentar faţă de alte condiţii stabilite de lege, funcţiile de 
cercetare de cercetător ştiinţific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care deţin diploma de 
doctor. 
(8) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de asistent 
universitar trebuie să aibă cel puţin titlul de medic rezident. Fac excepţie posturile de la disciplinele care nu 
au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi cele de la disciplinele preclinice. 
(9) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări 
şi de conferenţiar trebuie să aibăşi titlul de medic specialist, iar candidaţii la concursul pentru ocuparea 
postului de profesor universitar trebuie să aibăşi titlul de medic primar. Fac excepţie posturile de la 
disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi cele de la disciplinele preclinice. 
*) Conform art. VIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 (#M42), cu modificările 
ulterioare, prevederile art. I pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 (#M42) se aplică în 
cazul concursurilor care se vor desfăşura începând cu anul universitar 2017 - 2018.

 Conform art. I pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 (#M42), la articolul 301, 
alineatul (5) se modificăşi va avea următorul cuprins: 

 '(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele:

 a) deţinerea diplomei de doctor;

 b) deţinerea calităţii de conducător de doctorat;

 c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, standarde aprobate 

conform art. 219 alin. (1) lit. a); 

 d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul 
universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii.'

 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06