Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 300

Conţinut (1) Abilitarea constă în: 
a) redactarea unei teze de abilitare; 
b) susţinerea publică a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi 
formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate; 
c) admiterea tezei de abilitare în urma susţinerii publice; 
d) obţinerea atestatului de abilitare.

 (2) Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod 
documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă, care probează 
originalitatea şi relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare 
independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare. 
(3) Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ştiinţă 
şi care îndeplinesc 
standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a). 
(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD. 
(4^1) Drul cl cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format tipărit şi electronic, se 
înaintează CNATDCU pentru validare. 

 (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07